Koučink

Koučink vnímám jako velice efektivní a účinnou metodu osobního rozvoje.

Formou vedeného rozhovoru pomáhá k poznání sebe sama, svých jedinečných darů, talentů a silných stránek. Zároveň napomáhá k uvědomění si toho, co chceme ve svém životě změnit a jak této trvalé změny můžeme dosáhnout.

Ve své praxi využívám metodu Brain-based Coachingu (NeuroKoučinku), což je jedna z mnoha existujících metod koučinku, která si mne získala tím, že se opírá o vědecké poznání fungování lidského mozku.

Brain-based coaching respektuje tyto základní principy:

 • Sebeřízený proces
  Během koučování plně respektujeme poznání, že mozek každého člověka se liší. Jinými slovy to znamená, že Vy sám/a jste jediný expert na Váš vlastní život, a proto všechny odpovědi na Vaše otázky se skrývají ve Vaší hlavě.
 • Zaměření na řešení
  V procesu koučování se budeme společně zaměřovat na řešení Vašeho problému či dilematu. Nebudeme se pitvat v příčinách problému, ani v minulosti, ale naopak se budeme zaměřovat na budoucnost.
 • Pozitivní zpětná vazba
  Během sezení budeme vyzdvihovat a podporovat Vaše učení, zaměříme se na Vaše silné stránky a zároveň Vás budu povzbuzovat na Vaší cestě sebepoznání.
 • Náročnost
  Během koučovacího sezení i celé série Vás budu stavět před výzvy a náročné úkoly
  a současně Vás budu podporovat v jejich plnění.
 • Struktura
  Každé sezení i celá koučovací série má jasně danou strukturu. Poznatky neurovědy totiž dokázaly, že když se cítí mozek v bezpečí, tzn, že ví, co jej čeká a nemine:), může se plně věnovat přemýšlení nad tím, co je potřeba se naučit nebo udělat, namísto přemýšlení nad tím, co bude následovat.

Koučink je pro Vás vhodný, pokud chcete:

najít odpovědi na své otázky
utřídit si myšlenky v patové situaci, dilematu či problému
lépe poznat sebe sama, své jedinečné dary, talenty a silné stránky
změnu v životě a nevíte, jak jí dosáhnout
najít nový směr ve svém životě
postavit se do své vlastní síly a integrity
znovu nalézt svou hodnotu a vydat se na cestu sebelásky
převzít zodpovědnost za svůj život a stát se tvůrcem svého života
splnit si své cíle, vize a přání

Jak koučink probíhá?

Můj vztah s Vámi je postaven na vzájemném respektu a důvěře. Vy důvěřujete mým dovednostem a kompetencím, já na oplátku respektuji Vaší jedinečnou osobnost.

Důvěřuji Vašemu potenciálu a snažím se být pro Vás tím nejlepším průvodcem.

Nebudu Vám radit, co máte dělat, ale naopak Vás budu podporovat a motivovat, abyste si našli svá vlastní nejlepší řešení - nejlepší pro Vás.

Vhodně pokládanými otázkami Vám otevřu Vaše nitro a oprostíme jej od všech výmluv, klišé a stereotypů, které Vám již neslouží.

V tuto chvíli se Vám otevře cesta k odpovědím na Vaše otázky, které někde hluboko uvnitř Vás vždy byly, jen nebyla vhodná příležitost uvědomit si je.

Koučování se zaměřuje na budoucnost.

Proto se společně zaměříme na to, kde se nacházíte v současné situaci, kam směřujete a jak se tam dostanete.

Na začátku naší společné cesty si nastavíte primární cíle, kterých chcete naší spoluprací dosáhnout.

Následně nastavíme strategii, což jsou kroky, které Vás k cíli dovedou. Správně nastavená strategie je velmi důležitá, neboť je opěrným bodem na naší cestě, který nám pomáhá udržovat směr, motivaci a pozornost, a zároveň nás chrání před zbrklými rozhodnutími.

Na každém sezení si nastavíte „akce“ do příštího sezení. Tyto akce jsou jakýmsi závazkem vůči Vám samotným i vůči mně. Jsou to takové milníky na Vaší cestě růstu a učení a pomáhají nám ohlédnout se za Vaším pokrokem a plánovat další kroky. Bez nich bychom se neposouvali dále.

Každý nový způsob myšlení a vytvoření nového návyku vyžaduje čas a nemalé úsilí, a já jsem zde proto, abych Vás na této cestě trvalé změny inspirovala a podporovala.

Možné oblasti koučinku

Sebe-vědomí, sebehodnota a sebeláska
Rodina, přátelé a mezilidské vztahy
Zdravý životní styl
Finance a investice
Zájmy a seberealizace
Životní poslání a životní hodnoty
Návyky a odstranění zlozvyků
Time management
Syndrom vyhoření
Komunikace
Osobní rozvoj
Kariérní rozvoj a další

Forma spolupráce

Se svými klienty se vídám osobně, po telefonu nebo formou videohovoru (záleží na klientovi, kterou formu setkávání si vybere).

Jednotlivá sezení trvají 60-90 minut, podle potřeb klienta.

Nabízím 2 formy spolupráce:

 • Transakční koučink – krátkodobá spolupráce, kdy klient využije pouze 1 či několik sezení, především k vyřešení současné patové situace, dilematu či problému
 • Transformační koučink – dlouhodobá spolupráce formou koučovací série v trvání 12 sezení, kdy klient de facto transformuje svůj život. Jednotlivá sezení probíhají 1x týdně či 1x za 14 dní.

Co o koučinku se mnou napsali klienti?

Díky koučinku s Lídou se mi podařilo odpovědět si na důležité otázky týkající se mojí kariéry a změn, které trošku nečekaně přišly do mého života. Získala jsem jiný pohled na svůj život a to, co v něm řeším a zároveň jsem si velmi dobře utřídila svoje hodnoty a priority. Lída jako kouč umí velmi dobře naslouchat, číst mezi řádky a je velmi důsledná. Vždy mi byla obrovskou oporou ve všem, co jsme řešili. Líbí se mi také její lidský a vřelý přístup ke klientovi.
Margit DoležalováChief Compliance Advisor, ČSOB
Mít možnost být koučovaná Lídou byla pro mě velmi přínosná a obohacují zkušenost, za kterou jsem velmi vděčná, a to hned ze dvou důvodů. Lída jako kouč svým přístupem vytvořila velmi bezpečné prostředí pro naši spolupráci, kde jsem se cítila plně vnímaná a podporovaná a plně respektovaná. Svými zkoumavými hlubokými otázkami mně pomohla dostat se ke skutečné podstatě problému a díky tomu jsem lépe pochopila sebe a byla jsem schopná ve svém životě udělat zásadní změny, což není běžná zkušenost. Velmi oceňuji její náročnost, důslednost a pečlivost, která je spojena s velkou jemností a citlivostí a velkým smyslem pro humor. Zároveň jsem měla možnost zjistit, že je možné koučovat téměř úplně všechno, a i když koučink není terapie v běžném slova smyslu, mnohdy může působit stejně, ne-li účinněji. Děkuji.
Marcela Vyskočilováterapeutka a koučka
Spolupráce s paní Ludmilou Peškovou pro mě byla obrovským zdrojem pozitivní energie, důležitých a hlavně užitečných uvědomění a samozřejmě i velkou radostí. Díky sérii koučovacích rozhovorů jsem pochopila a objevila v sobě překážky, které mi zásadně a vlastně úplně zbytečně komplikovali život. A to napříč všemi oblastmi. V osobním životě, v profesním životě, v otázkách mezilidských vztahů… Mnohá naše setkání provázela zlost na mne samou spolu s pláčem a vlastně emoce všeho druhu. Avšak vždy na závěr našeho setkání přišel pocit pochopení mých problémů, starostí, pocit naprosté úlevy, ale především pochopení sebe sama. Koučovací sezení byla vždy vedena profesionálně, systematicky a dle dohodnutého termínu.
Adéla Boháčováfyzioterapeut

Více zkušeností a sdílení dojmů ze společné spolupráce od dalších klientů, najdete zde.


Chcete se dozvědět více nebo se rovnou domluvit na spolupráci?

Kontaktujte mě prosím ZDE.
Ráda Vám zodpovím Vaše případné dotazy.

Vaše zpráva*
Váš e-mail*
Vaše tel. číslo

*Vaše osobní údaje použiji pouze pro účely vyřešení tohoto dotazu (zásady zpracování osobních údajů).

Nebo mi zavolejte na tel. číslo:
+420 723 487 275

V případě Vašeho zájmu se domluvíme na formě, frekvenci a ceně dle náročnosti a délky spolupráce.

Ludmila Pešková, ACCtransformační kouč a mentor osobního rozvoje