Pomohu Vám

opět nalézt sebe sama

Budu Vás podporovat, motivovat a doprovázet na Vaší cestě sebepoznání a pomohu Vám rozvinout Váš jedinečný potenciál tak, abyste žili naplněný a spokojený život v souladu se svou duší.


Vždy jsem měla ráda lidi, ráda jsem s nimi trávila svůj čas a ráda naslouchala jejich příběhům. Když jsem se v dospívání rozhodovala, jakou profesní cestou se vydám, byla má volba jasná.

Vystudovala jsem obor Sociální práce nejprve na vyšší odborné škole a poté na vysoké škole. Po studiu jsem začala pracovat na pozici sociální pracovnice se zdravotně postiženými lidmi a následně v domově pro seniory, kde jsem pracovala až do mateřské dovolené.

Narození mého staršího syna byl pro mě velký životní zlomDíky synovi jsem vykročila zpět na cestu k sobě samé a začala jsem se intenzivně zabývat osobním rozvojem.

Začala jsem rovněž hledat nový profesní směr, kde bych uplatnila své znalosti, dovednosti a zkušenosti a zároveň, kde by byla moje pomoc lidem efektivnější a dlouhodobějšíNakonec mě má duše zavedla ke koučinku a byla z toho láska na první pohled.

Koučovací kompetence jsem získala v akreditované škole koučinku NeuroLeadership s.r.o. v Praze. Studium jsem zakončila složením závěrečné zkoušky a ziskem certifikátu Brain-based coach professional. Od roku 2021 jsem členkou Mezinárodní federace koučů (ICF), s mezinárodní certifikací ACC

Od té doby je koučink mou hlavní seberealizací a vášní. Vím, že je to celoživotní cesta a nesmírně se těším, co na ní ještě zažiju a koho na ní potkám.

Koučink jsem postupně začala propojovat s mentoringem a jinými sebepoznávacími metodami (dary duše, psychodiagnostika WORKtest, Yuen method aj.).

 

S čím Vám mohu pomoci?

 • utřídit Vaše myšlenky v patové situaci či dilematu
 • podívat se na Váš problém či dilema z nového úhlu pohledu a najít nová účinná řešení
 • nalézt ve Vašem nitru odpovědi na Vaše otázky
 • nalézt nový směr na křizovatce Vašeho života
 • uvidět a rozvinout Vaše jedinečné dary, talenty a silné stránky
 • dát do rovnováhy Váš osobní a pracovní život
 • nalézt odvahu převzít zodpovědnost za Váš život a stát se tvůrcem svého života
 • opět nalézt svou vlastní hodnotu a odvahu vykročit na cestu k sebelásce
 • nalézt odvahu postavit se do Vaší vlastní síly a integrity
 • doprovodím a podpořím Vás na Vaší cestě růstu a sebepoznání
 • budu Vás motivovat a podporovat při naplňování Vašich přání, snů a cílů

Co ode mě jako kouče můžete očekávat?

 • bezpečné prostředí pro sdílení Vašich nejniternějších myšlenek a pocitů
 • diskrétnost a důvěryhodnost
 • náročnost, která jde ruku v ruce s lidskostí
 • motivaci, povzbuzení a podporu na cestě Vašeho růstu a sebepoznání
 • empatické naslouchání namísto udílení rad, postupů a hodnocení
 • profesionální a zároveň lidský přístup
 • spolehlivost a zodpovědnost
 • laskavý humor
 • dodržování Etického kodexu ICF (Mezinárodní federace koučů)


V současnosti poskytuji svým klientům koučovací sezení,
buď formou osobních schůzek, telefonicky nebo formou videohovoru.

Pokud cítíte, že je pro Vás správný čas

přijměte mé pozvání a vydejte se se mnou na cestu sebepoznání.
Ráda Vás na této neopakovatelné cestě doprovodím a podpořím.