Pomohu Vám

opět nalézt sebe sama

Budu Vás podporovat, motivovat a doprovázet na Vaší cestě sebepoznání a pomohu Vám rozvinout Váš jedinečný potenciál tak, abyste žili naplněný a spokojený život v souladu se svým Já.


Vždy jsem měla ráda lidi, ráda jsem s nimi trávila svůj čas a ráda naslouchala jejich příběhům. Když jsem se v dospívání rozhodovala, jakou profesní cestou se vydám, byla má volba jasná.

Vystudovala jsem obor Sociální práce nejprve na vyšší odborné škole a poté na vysoké škole. Po studiu jsem začala pracovat na pozici sociální pracovnice se zdravotně postiženými lidmi a následně v domově pro seniory, kde jsem pracovala až do mateřské dovolené.

Narození mého staršího syna byl pro mě velký životní zlomDíky synovi jsem vykročila zpět na cestu k sobě samé a začala jsem se intenzivně zabývat osobním rozvojem.

Začala jsem rovněž hledat nový profesní směr, kde bych uplatnila své znalosti, dovednosti a zkušenosti a zároveň, kde by byla moje pomoc lidem efektivnější a dlouhodobějšíNakonec mě má duše zavedla ke koučinku a byla z toho láska na první pohled.

Koučovací kompetence jsem získala v akreditované škole koučinku NeuroLeadership s.r.o. v Praze pod vedením jediného master kouče v ČR Dr. Vladimíra Tuky. Studium jsem zakončila složením závěrečné zkoušky a ziskem certifikátu Brain-based coach professional. Od roku 2021 jsem členkou Mezinárodní federace koučů (ICF), s mezinárodní certifikací ACC

Od té doby je koučink mou hlavní seberealizací a vášní. Vím, že je to celoživotní cesta a nesmírně se těším, co na ní ještě zažiju a koho na ní potkám.

S čím Vám mohu pomoci?

 • utřídit Vaše myšlenky v patové situaci či dilematu
 • podívat se na Váš problém či dilema z nového úhlu pohledu a najít nová účinná řešení
 • nalézt ve Vašem nitru odpovědi na Vaše otázky
 • nalézt nový směr na křizovatce Vašeho života
 • uvidět a rozvinout Vaše jedinečné dary, talenty a silné stránky
 • nalézt odvahu převzít zodpovědnost za Váš život a stát se tvůrcem svého života
 • opět nalézt svou vlastní hodnotu a odvahu vykročit na cestu k sebelásce
 • nalézt odvahu postavit se do Vaší vlastní síly a integrity
 • doprovodím a podpořím Vás na Vaší cestě růstu a sebepoznání
 • budu Vás motivovat a podporovat při naplňování Vašich přání, snů a cílů

Co ode mě jako kouče můžete očekávat?

 • bezpečné prostředí pro sdílení Vašich nejniternějších myšlenek a pocitů
 • diskrétnost a důvěryhodnost
 • náročnost, která jde ruku v ruce s lidskostí
 • motivaci, povzbuzení a podporu na cestě Vašeho růstu a sebepoznání
 • empatické naslouchání namísto udílení rad, postupů a hodnocení
 • profesionální a zároveň lidský přístup
 • spolehlivost a zodpovědnost
 • laskavý humor
 • dodržování Etického kodexu ICF (Mezinárodní federace koučů)

Co o mně napsali klienti?

Díky koučinku s Lídou se mi podařilo odpovědět si na důležité otázky týkající se mojí kariéry a změn, které trošku nečekaně přišly do mého života. Získala jsem jiný pohled na svůj život a to, co v něm řeším a zároveň jsem si velmi dobře utřídila svoje hodnoty a priority. Lída jako kouč umí velmi dobře naslouchat, číst mezi řádky a je velmi důsledná. Vždy mi byla obrovskou oporou ve všem, co jsme řešili. Líbí se mi také její lidský a vřelý přístup ke klientovi.
Margit DoležalováChief Compliance Advisor, ČSOB
Mít možnost být koučovaná Lídou byla pro mě velmi přínosná a obohacují zkušenost, za kterou jsem velmi vděčná, a to hned ze dvou důvodů. Lída jako kouč svým přístupem vytvořila velmi bezpečné prostředí pro naši spolupráci, kde jsem se cítila plně vnímaná a podporovaná a plně respektovaná. Svými zkoumavými hlubokými otázkami mně pomohla dostat se ke skutečné podstatě problému a díky tomu jsem lépe pochopila sebe a byla jsem schopná ve svém životě udělat zásadní změny, což není běžná zkušenost. Velmi oceňuji její náročnost, důslednost a pečlivost, která je spojena s velkou jemností a citlivostí a velkým smyslem pro humor. Zároveň jsem měla možnost zjistit, že je možné koučovat téměř úplně všechno, a i když koučink není terapie v běžném slova smyslu, mnohdy může působit stejně, ne-li účinněji. Děkuji.
Marcela Vyskočilováterapeutka a koučka
Spolupráce s paní Ludmilou Peškovou pro mě byla obrovským zdrojem pozitivní energie, důležitých a hlavně užitečných uvědomění a samozřejmě i velkou radostí. Díky sérii koučovacích rozhovorů jsem pochopila a objevila v sobě překážky, které mi zásadně a vlastně úplně zbytečně komplikovali život. A to napříč všemi oblastmi. V osobním životě, v profesním životě, v otázkách mezilidských vztahů… Mnohá naše setkání provázela zlost na mne samou spolu s pláčem a vlastně emoce všeho druhu. Avšak vždy na závěr našeho setkání přišel pocit pochopení mých problémů, starostí, pocit naprosté úlevy, ale především pochopení sebe sama. Koučovací sezení byla vždy vedena profesionálně, systematicky a dle dohodnutého termínu.
Adéla Boháčováfyzioterapeut

V současnosti poskytuji svým klientům koučovací sezení,
buď formou osobních schůzek, telefonicky nebo formou videohovoru.

Pokud cítíte, že je pro Vás správný čas

přijměte mé pozvání a vydejte se se mnou na cestu sebepoznání.
Ráda Vás na této neopakovatelné cestě doprovodím a podpořím.